Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Chladiaci systém

DÁTOVÉ CENTRÁ A TECHNOLOGICKÉ PRIESTORY 

Presná klimatizácia je kľúčom k bezpečnosti pracovných podmienok v dátových centrách, serverovniach a iných priestoroch, kde sa dbá o spoľahlivé zabezpečenie požadovaných klimatických vlastností vnútorného priestoru. Pri návrhu kladieme maximálny dôraz na prevádzkové náklady a využívame všetky dostupné spôsoby na zvýšenie efektívnosti chladenia.


Úsporu prevádzkových nákladov dosahujeme napríklad vďaka využívaniu priameho/vodného freecoolingu, kedy vylúčime kompresorové chladenie počas zimných a prechodných mesiacov, kombináciou so systémom oddelených teplých a studených uličiek kedy zabránime miešaniu teplého a studeného vzduchu.

Chladiaci systém je druhý najväčší zdroj tvorby prevádzkových nákladov Dátového centra a má najväčší potenciál na hľadanie úsporných opatrení. Pri využívaní najmodernejších technológií pre chladenie technologických priestorov naši odborníci dodržiavajú medzinárodné predpisy a štandardy.
 

KOMERČNÉ A OBYTNÉ PRIESTORY

Pri chladení a vetraní komerčných, obytných a iných priestorov využívajú naši odborníci chladiace a vetracie systémy s najmodernejšími a vysokokvalitnými komponentmi, s vysokými hodnotami koeficienta účinnosti, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Pri návrhu kladú naši odborníci veľký dôraz na spoľahlivosť prevádzky celého systému.

Spoločnosť E.D.T. ponúka komplexné riešenia pre vzduchotechniku a klimatizáciu obytných priestorov, kancelárií, priemyselných objektov, nemocničných priestorov, pre banky, hotely, reštaurácie, výrobné haly, športové strediská a akékoľvek iné priestory kde je potrebné dodržiavať požadované, alebo predpísané parametre vnútorného prostredia.


Odoberať newsletter Poslať