Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Energetický audit

AUDIT PRE ZNIŽOVANIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV

Účelom energetického auditu je zmapovanie skutkového stavu systémov v technologických priestoroch a následné navrhnutie opatrení na zefektívnenie jednotlivých procesov. Súčasťou auditu je aj stanovenie orientačných obstarávacích nákladov na vykonanie týchto opatrení a určenie návratnosti obstarávacích investícií.

Energetický audit slúži na vytvorenie predstavy zákazníkovi akou cestou sa dať a aký rozsah úprav bude nutný na dosiahnutie požadovaného zámeru, ktorým je úspora prevádzkových nákladov.

Pri vypracovaní auditu využívajú naši odborníci najmodernejšie technológie akou je napríklad CFD analýza (Computational Fluid Dynamics) – počítačová simulácia prúdenia vzduchu v priestore, ktorá umožňuje pozorovať dynamiku prúdiacich častíc a vďaka ktorej dokážeme zefektívniť chladenie či už v jestvujúcom, alebo v navrhovanom dátovom centre.

  • Modelovanie dátového centra z pohľadu prúdenia vzduchu v priestore a jeho teplotného poľa
  • Posúdenie rozloženia technológie a distribučných elementov v priestore
  • Posúdenie stavu jestvujúcich technologických zariadení
  • Posúdenie prietoku vzduchu cez jednotlivé distribučné elementy a hľadanie prípadných skratov v prúdení vzduchu
  • Termovízna kontrola teplých bodov v priestore
  • Návrh a porovnanie opatrení na zefektívnenie chladenia
  • Posúdenie možných úspor a návratnosti investície pri výmene jestvujúcich jednotiek za jednotky energeticky efektívnejšie
  • Analýza po vykonaní opatrení na zefektívnenie chladenia v priestore
Odoberať newsletter Poslať