Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Konzultačná činnosť

Pri rozhodovaní o výstavbe dátového centra je veľmi dôležité mať pri sebe skúseného partnera a tím našich odborníkov s niekoľkoročnými skúsenosťami Vám vie poskytnúť konzultačné služby na vysokej úrovni.

Spoločnosť E.D.T. poskytuje konzultácie:
  • predprojekčné (konzultácie v čase ideového zámeru)
  • projekčné (asistencia pri projekte, alebo priamo projektovanie diela)
  • pri výstavbe nového dátového centra
  • pri rekonštrukcii jestvujúceho dátového centra
  • pri posúdení energetickej efektivity dátového centra
Skúsenosti a konzultácie spoločnosti E.D.T. budú pre Vás prínosné v akejkoľvek etape „života“ dátového centra.
Odoberať newsletter Poslať