Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Servisné programy

Servisné práce vykonáva spoločnosť E.D.T. plne certifikovanými a pravidelne školenými servisnými technikmi, pričom medzi najväčšie výhody patrí pohotovostný servis, kedy si na jednom telefónnom čísle zabezpečíte pohotovostný servis pre HPAC, UPS, Monitoring, alebo MaR a vďaka možnosti držania pohotovostného skladu náhradných dielov skracujeme reakčný čas a čas opravy na minimum.

Pre svojich zákazníkov poskytuje spoločnosť E.D.T. 24 hodinovú technickú a telefonickú podporu pri vzniknutých problémoch s dobou nástupu do 2 hodín od nahlásenia poruchy. V prípade dlhšej dodávky náhradných dielov E.D.T. zabezpečí náhradné riešenie pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky v dátovom centre. Všetci servisný technici E.D.T. sú odborne spôsobilý pre výkon svojej práce, preškolený na dodržiavanie BOZP a PO v priestoroch dátových centier.


Spoločnosť E.D.T . poskytuje pre svojich zákazníkov:
  • Pravidelný (záručný/pozáručný) servis
  • Nepravidelný servis
  • Pohotovostný servis 24/7/365 s dobou nástupu do 2 hodín
  • Telefonický helpdesk 24/7/365
  • Držanie pohotovostného skladu náhradných dielov
  • Pravidelné zaškolenie obsluhy
  • Vedenie záznamov o všetkých poruchách na inštalovaných zariadeniach
  • Vypracovanie a evidencia dokumentácií zo servisných prehliadok/ servisných zásahov
  • Vypracovanie potrebných podkladov a dokumentácií pre príslušné úrady v zmysle platných zákonov
Odoberať newsletter Poslať