Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Záložné zdroje UPS

Spoločnosť E.D.T spomedzi mnohých firemných procesov jednoznačne identifikovala zóny a oblasti IT aplikácií vyžadujúcich nasadenie mission-critical technológií napájania elektrickou energiou.


Zatiaľ, čo tieto zóny môžu mať podobnú dôležitosť z hľadiska ich základných funkcií, potreby týkajúce sa ochrany napájania infraštruktúry sú zvyčajne odlišné – riešenia spoločnosti E.D.T. dokážu bezpečne a efektívne pokryť všetky potenciálne požiadavky.

Pri dodávke zdrojov UPS väčších výkonov alebo komplexného napájacieho systému na kľúč zabezpečíme podľa objednávky dodávku, ktorá zahŕňa všetky práce potrebné na inštaláciu a uvedenie zariadení do prevádzky.Dátové centrá:

Sú srdcom vášho podniku, osadené prevažne servermi "blade" alebo s vysokou hustotou osadenia rackov, od ktorých sa očakáva kritická dostupnosť dát a sieťových aplikácií. Vyžaduje sa kritická ochrana napájania.
Doporučené produkty

Počítačové miestnosti:

Jednotlivé alebo rackované servery menšieho rozsahu, ale z hľadiska dôležitosti pre vaše podnikanie kritické. Vyžaduje sa kritická alebo zvýšená ochrana napájania.
Doporučené produkty

Sieťové a komunikačné racky:

Umiestnenie routerov, switchov, modemov, káblovacích zariadení a rôznych iných telekomunikačných a sieťových komponentov. Vyžaduje sa kritická alebo zvýšená ochrana napájania.
Doporučené produkty

Strediská sieťových operácií:

Ako sa sieť rozširuje a stáva sa zložitejšou, potrebujete spoľahlivý a včasný prístup ku infraštruktúre a kontinuálny monitoring jej parametrov dlho predtým, než vznikne nejaký problém. Vyžaduje sa kritická ochrana napájania.
Doporučené produkty

Výroba:

Inteligentné prevádzky podporované zložitou elektronikou, od počítačom riadených strojov a procesov až po elektronické snímače, administratívne systémy a technické vybavenie. Vyžaduje sa zvýšená až kritická ochrana napájania.
Doporučené produkty

Laboratóriá a skúšobne:

Citlivé počítače a zariadenia používané na diagnostikovanie pacientov, analyzovanie dát, vykonávanie kritických testov a operačné elektronické nástroje a laboratórne prístroje. Vyžaduje sa kritická alebo zvýšená ochrana napájania s ohľadom na bezpečnosť osôb pred elektrickým prúdom.
Doporučené produkty

Telecom/CATV:

Všetko z vnútorných a vonkajších priestorov po kábloch, DSL, a optických vláknach ku vzdialeným uzlom a rackom. Vyžaduje sa kritická ochrana napájania.
Doporučené produkty

Stolné počítače/Periférne zariadenia:

Počítače, modemy, sieťové komponenty a ostatné elektronické zariadenia v domácnostiach a malých kanceláriách, ktoré sú dôležité pre pracovné činnosti. Vyžaduje sa základná ochrana napájania.
Doporučené produkty

Pokladničné systémy:

Registračné pokladne a počítačové siete na úrovni skladov zvládajú nielen predajné transakcie, ale aj zhromažďujú a vysielajú dôležité údaje o zákazníkoch a skladových zásobách, potrebné pre on-line rozhodovanie pre zásobovacie reťazce. Vyžaduje sa základná alebo zvýšená ochrana napájania.
Doporučené produkty
Odoberať newsletter Poslať