Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Osvedčenie č.314/2012

Spoločnosť E.D.T. zabezpečuje legislatívnu kontrolu klimatizačných systémov z hľadiska energetickej účinnosti v zmysle zákona č.314/2012 Z.z.
 Spoločnosť E.D.T. je držiteľom osvedčenia na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov podľa § 7 ods.2 zákona č.314/2012 Z.z, ktorý upravuje postup a interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti. Zákon sa vzťahuje na klimatizačný systém s menovitým výkonom väčším ako 12 kW a každý vlastník budovy je podľa tohto zákona povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu v stanovenom intervale, v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému. Výsledkom pravidelnej kontroly je hlavne návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení. Spoločnosť E.D.T. zabezpečuje legislatívnu kontrolu klimatizačných systémov z hľadiska energetickej účinnosti v zmysle zákona č.314/2012 Z.z. pre všetky typy objektov.


Odoberať newsletter Poslať