Profesionálny partner v oblasti dátových centier

História

 

Pätnáste výročie spoločnosti
Spoločnosť E.D.T. úspešne zaviedla systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2008 a EN ISO 14001: 2004 čím pokračuje v zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. 

 

Spoločnosť E.D.T sa podieľa na výstavbe najväčšieho Dátového centra významného mobilného operátora na Slovensku a získava neoceniteľné skúsenosti pre ďalšie napredovanie.

 

Spoločnosť E.D.T sa podieľa pri realizácii telekomunikačných buniek ťažko prístupových bodov v extrémnych horských podmienkach po celom Slovensku. E.D.T vykonáva energetický audit v niekoľkých väčších dátových centrách.

 

Spoločnosť E.D.T prijíma nových členov tímu a výrazne posilňuje jednotlivé divízie. E.D.T poskytuje komplexné služby pre domácich, ale aj veľkých zahraničných investorov.

 

V súvislosti s pripravovanou reštrukturalizáciou spoločnosti si firma pripravila nové priestory a presťahovala sa do nich.

 

Desiate výročie spoločnosti

 

Spoločnosť E.D.T. prešla komplexnou reorganizáciou a rozdelila sa do niekoľkých divízií. Nadviazanie spolupráce s koncernom Emerson Network Power. 

 

Piate výročie spoločnosti
Uzatvorenie partnerskej zmluvy s významným nemeckým výrobcom bezpečnostného kamerového systému Dallmeier electronic, GmbH, na predaj a servis zariadení pre Slovensko. Realizácia väčších a menších, domácich aj zahraničných riešení v oblasti elektronického zabezpečovacieho, kamerového, prístupového a dochádzkového systému. Uplatňovanie dlhodobých skúseností v oblasti rádiostaníc a mobilných jednotiek umožnilo realizovať a uspokojiť zákazníkov v rôznych odvetviach hospodárstva.

 

Založenie spoločnosti E.D.T., príprava odborného tímu pracovníkov a ich preškolenie na úrovni všetkých pozícií. Zabezpečovanie technického vybavenia, uzatváranie partnerských, obchodno-servisných, dodávateľsko-odberateľských zmlúv v oblasti kamerových, bezpečnostných a komunikačných technológii. Certifikovanie vybratých technológií do oblasti technológii s požadovaným vyšším stupňom utajenia – Dominus Milénium s príslušenstvom.


Odoberať newsletter Poslať