Profesionálny partner v oblasti dátových centier

Záručný a pozáručný servis

Pravidelné servisné prehliadky sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky inštalovanej technológie ako aj samotného dátového centra. Dátové centrá pracujú nepretržite a technológia v nich inštalovaná musí vykazovať 100% nú spoľahlivosť.


Vďaka pravidelným servisným prehliadkam našimi vyškolenými a plne certifikovanými technikmi dokážeme do veľkej miery predchádzať výpadkom technológie a zabezpečiť požadovanú kontinuálnu prevádzku.

O dátové centrum sa treba starať ako o živý organizmus a každý čo i len najmenší náznak kolapsu treba riešiť s vysokým nasadením, maximálnou profesionalitou a opatrnosťou. Práve preto prináša E.D.T. svojim zákazníkom služby ako záručný a pozáručný servis, pohotovostný servis a držanie pohotovostného skladu náhradných dielov.

Servisné programy E.D.T.

Odoberať newsletter Poslať